ledere

Ledelse i praksis
Igennem rollespil med professionelle skuespillere og seks skuespiller-værktøjer skærper vi leders social og emotionelle kompetencer.

medarbejdere

Medarbejderen i spil
Prøv forum teater om den sociale tone i organisationen eller sæt medarbejderne på gulvet i et interaktivt spil om ”god tone” eller ”SIG JA”

foredrag

Når social læring bliver sjovt
Ingen står bedre på en scene end en skuespiller – nu har Lai Yde lavet flere foredrag om organisationsudvikling i praksis.

velkommen

HumanDirection blev skabt i 2004 af Lai Yde og har erfaring fra hundredevis af workshops i rygsækken. Vi er specialister i at træne medarbejdere og ledere i de social og emotionelle kompetencer.

USP’er: Rollepil med dygtige professionelle skuespillere og specielt udviklede skuespillerværktøjer. Vi skaber en praktisk læringsplatform som kan simulere hverdagen, der garantere at lederen kan tage den nye viden i brug med det samme.

Se: De Seks Skuespillerværktøjer

foredrag

At takle diversitet i en organisation (ledere)

Personlig Gennemslagskraft (ledere)

”SIG JA” (medarbejdere)

Det Kreative Rum (medarbejdere)

Enneagrammet i praksis (ledere og medarbejdere)

Præsentations-teknik (ledere og medarbejdere)