Ambassadens personaleseminar i november 2012 var en stor succes. Det var organiseret af Human Direction under ledelse af Lai Yde og havde fokus på kommunikation. Det er et tema, der har været drøftet før, men ikke på denne måde. Metoden med, at to professionelle skuespillere agerer i interaktion med særligt udvalgte ”amatørskuespillere” blandt ambassadens medarbejdere viste sig særdeles egnet til at stimulere til en ny debat om sammenhængen mellem kommunikation og ledelse og med medarbejdertilfredshed. Dermed lykkedes det også at skabe en langt større deltagelse fra medarbejderne end ved tidligere personaleseminarer. Tilmed på en måde, så det ligefrem blev sjovt at deltage i et personaleseminar og ikke blot en professionel pligt.