Forstandere og socialpædagogiske konsulenter på handicap- og psykiatriområdet i Gentofte kommune har i forbindelse med en udviklingskonference om bl.a. servicetjek, brugt skuespiller Lai Yde som oplægsholder, herunder også to professionelle skuespiller som en del af oplægget, hvor deltagerne og de to skuespillere omsatte en række konkrete ledelsesmæssige udfordringer i korte situationsspil.

At bruge professionelle skuespillere som medaktører er til forskel for traditionelle rollespil – hvor en leder f.eks. ”spiller” en samarbejdspartner – er fundamentalt og positivt anderledes. Skuespillerne fremstod så tæt på virkelighedens aktører, at situationsspillende gav mening og illustrerede virkelighedens udfordringer. Lederne blokerede ikke som mange gør når der er rollespil på programmet – da skuespillerne fremstod som dagligdagens aktører og dermed blev situationsspillende brugbare og gav læring og ny inspiration til egen rolle og funktion. Og så var der også plads til humor, hvilket fremmede processen og samtidig skabte en let stemning, uden at gå på kompromis med de til tider ganske alvorlige situationer man agerer i som leder.