Jeg har samarbejdet med Lai Yde på forskellige projekter igennem de sidste 3 år. Lai har været hyret ind til både konsulent opgaver men også faciliteringsopgaver. I de sidste 2 år har Lai og hans skuespillere kørt rollespil med vore ledere omkring de svære samtaler – en læring som absolut ingen af vore ledere efterfølgende ville have været foruden. Introduktionen til skuespiller-værktøjerne har være helt genial og gennem rollespil er nytteværdien af disse værktøjer i høj grad kommet til sin rette/frem. Ideen om at koble skuespilsværtøjer og rollespil sammen med ledelse i erhvevslivet har været en eye-opener for os og en idé som vore ledere meget hurtigt har taget til sig.

Lai’s mangeårige erfaring inden for skuespil-kunsten gør ham til en meget stærk, professionel og dygtig sparringspartner. Han har et drive og en gejst som er utrolig smittende og som gør at han ret hurtig vinder selv de kritiske medarbejderes tillid og accept.