Foredrag

Vi tilbyder en række foredrag, som alle kan stå alene eller kombineres med workshops.

 

Som foredragsholder er det en unik gave at Lai Yde er uddannet skuespiller, fordi han kan både fortælle OG spille teorierne, som han skal præsentere. Han har en enorm energi og masser af positiv udstråling, når han står på scenen – især fordi han forstår at bruge sin humor og kække charme til at få selv de svære pointer igennem. Han er den skuespiller i Danmark som har længst erfaring med erhvervslivet og kan derfor vinkle sine pointer, teorier og teknikker til at ramme den almindelige danske arbejdsplads perfekt.

Alle foredrag tilpasses den enkelte virksomheds behov. De cases, der spilles er organisationens egne, således at de udfordringer, I står med, adresseres undervejs.

 

 

“fremtidens ledelse” 

Spiral Dynamics er en måde at anskue verden på, som er udviklet på baggrund af den amerikanske psykolog dr. Clare W Graves videnskabelige arbejde i midt 1950’erne. 

Det sætter system i måden, vi mennesker udvikler os på, hvilke kerneværdier vi har, hvilket bevidsthedsniveau vi bevæger os i – fra stenaldermennesket til fremtidens samfund. Det er ikke et persontype-profileringssystem, men et system, der arbejder med, hvordan mennesker reagerer på verden omkring dem i givne situation, og hvordan de håndterer udfordringer.

Det kan vi bruge til lederudvikling og forståelse af, hvordan vi som ledere skal agere overfor vores medarbejdere.

Koblet med skuespillerværktøjerne i en workshop, hvor vi afprøver kerneværdier og handlemønstre med professionelle skuespillere, der spiller de forskellige kerneværdier, kan vi få en forståelse af hvorfor strategier og forandringsmekanikker ikke virker.

 

”den svære samtale” (ledere)

Foredraget giver ledere og medarbejdere en hurtig og underholdende indføring i, hvordan begge parte kan give noget konstruktivt til en svær situation. Igennem små situationsspil viser Lai Yde de klassiske misforståelser, der ofte opstår i højspændte situationer. En tour de force i kropssprog, samspil, status-spil og konflikttyper. Fra 40 min. op til 80 min.

 

anerkendende feedback

Evnen til at kunne give brugbar feedback til hinanden er afgørende for, om man overhovede udvikler hinanden på sin arbejdsplads. Deltagerne vil få indsigt i teorierne bag “de fem anerkendende sprog” og “den drivende omstændighed”, som Lai Yde både fortæller og fremfører i små rollespil. Efter foredraget vil deltagerne have et nyt ordforråd og klare linier for, hvordan fremadrettet feedback gives. 40 min. op til 80 min.

 

at takle diversitet i en organisation (ledere)

Det kræver en fremragende leder at kunne lede mange forskellige kulturer. Lai Yde har rejst hele verden rundt for Udenrigsministeriet og har derigennem lært de mest klassiske misforståelser at kende. Han har oversat forskellene igennem “de seks skuespillerværktøjer” og “de seks kerneværdier” som han viser på scenen. Foredraget er både meget lærerigt og dybt underholdende, når han klæder os alle af med både vid og bid.

 

personlig gennemslagskraft

Ved at bruge skuespillerens værktøjer kan Lai Yde booste gennemslagskraften hos dine ledere og medarbejdere. De får helt håndgribelige og konkrete værktøjer til at stå mere klart og tydeligt frem. Deltagerne vil efter foredraget have en helt ny og praktisk værktøjskasse at forberede sig til møder eller mindre præsentationer for kunder og kollegaer. Deltagerne vil få brugbare værktøjer til at virke mere autentiske og derved kunne motivere i deres omgivelser mere.

 

”sig ja” (medarbejdere)

Mange arbejdspladser lider under en sand NEJ NEJ kultur, men ved at italesætte og fjerne den bagvedliggende frygt, kan Lai Yde motivere en hel arbejdsplads til at vende skuden til et stort rungende JA. Alt impro-teater er baseret på “Sig JA!” og Lai læner sig op af al den teori og teknik, der findes i skuespillerens værktøjskasse. Foredraget er dybt humoristisk og alle nej-sigerne får et kærligt rap over nallerne – så de tænker sig en ekstra gang om, før de igen siger nej…