Lederudvikling

Lederkurserne handler om at skærpe evnen til at iagttage, forstå, formulere og reagere på de ofte ubevidste psykologiske mekanismer i interaktionen med andre ved hjælp af skift i kropssprog og stemmens betoning. Værktøjerne gør det nemmere at tackle følelsesmæssige konflikter, give præcis og personlig feedback og foregribe eventuelle sammenstød.

– Lai Yde

Som leder spiller man en særlig hovedrolle. Lederen har taget ansvaret for at arbejdsflowet og samarbejdet i organisationen fungerer så optimalt som muligt – og derfor kan han ikke undgå at møde konflikter. Det er komplekst både at have et øje på fagligheden/fremdriften OG samtidig sikre den enkelte medarbejders trivsel og velbefindende. Det er langt fra en nem opgave – men vanvittig spændende og udfordrende. Ledelse foregår aldrig på et teoretisk plan men i de små og store handlinger vi gør i hverdagen – derfor bør ledertræning ske i praksis – ikke kun på et teoretisk “snak/powerPoint” plan – Derfor har vi skabt dette særlige “øverum” hvor vi får arbejdet teorierne ned i kroppen på deltagerne vha. improviserede rollespil og skuespillerværktøjer – altid baseret på aktuelle cases fra lederens egen hverdag.

Pris for en hel dag (6 – 14 deltagere) med Lai Yde og to Skuespillere: 28.000,- plus moms. (Offentlige organisationer kan søge om rabat)

Et 100 dages træningsforløb for ledere, der ønsker at udvikle sig til nye banebrydende mentorer for fremtidens unge Super-Performere, der er på vej op nu. Det er et intenst program hvor der bruges 4-6 timer i 14 uger på hjemmeopgaver, træning og workshops samt 6 hele dage undervejs. Alle deltagerne bliver håndplukket og får lagt deres eget unikke udviklingsprogram, hvor de får mulighed for at arbejde med deres styrker og svagheder. Der bliver lavet to hold af fire. I løbet af kurset lærer alle mentorerne at forstå, booste og lede igennem “De 5 livsenergier”. Forløbet er bygget over det integrale system og metoden er en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, case-arbejde, hjemmeopgaver og praktisk træning vha. rollespil med professionelle skuespillere. De to overordnede mål er at booste deltagernes personlige livsenergi samt at give dem et indre personligt landkort som gør dem kompetente til at tiltrække, fastholde samt lede den nye generation af Superperformere. Sidegevinst: et nyt stærkt broderskab.
Fremtidens ledere må være fremsynede og proaktive i deres ledelsesform, især når det drejer sig om positive fortegn. Det er ikke nok kun at gribe ind i krisesituationer og agere brandslukker. Evnen til at give anerkendende feedback skal opdyrkes. Det er et vigtigt element for at udvikle og motivere sine medarbejdere i et kontinuerligt og positivt flow. Den anerkendende feedback har sin styrke i oprigtigheden. Oprigtigheden opstår når der er en sund balance mellem kritik og ros. Alle ledere kan bruge en dag på at finde deres unikke balancepunkt mellem ros og ris. En ubalance koster ofte dyrt på bundlinjen når medarbejderne både er umotiverede og uengagerede.
Modsat andre enneagram-undervisere bruger vi skuespiller-værktøjer og skuespillere til at spille de ni persontyper. Modellen er alt for kompleks til kun at forstå mentalt – den skal også forstås kropsligt og følelsesmæssigt, hvis den skal bruges i hverdagen. Derfor er rollespil med professionelle skuespillere den bedste læringsplatform overhovedet. Vi kan hurtigt vise hvordan typerne tænker, føler, taler og agere ved at spille dem – og tilmed hvordan de interagerer med hinanden på godt og ondt. Det er både dybsindigt, lærerigt og meget underholdende.
At undervise i præsentationsteknik ligger lige til højrebenet for en skuespiller – da al vores skuespillertræning og hele vores værktøjskasse kan bruges direkte til formålet. Den svære kunst består derimod i at finde den enkelte deltagers “nærmeste læringstrin” – og her kommer Lai Ydes personlige erfaring til sin ret. Med 13 års undervisningserfaring formår Lai nænsomt men håndfast at puffe lederne op på næste niveau – han øger hurtigt ledernes kommunikative evner vha. special udviklede værktøjer – Metoden giver bedre kropslig forståelse, større følelsesmæssig gennemslagskraft, indsigt i den dramaturgiske fortæller kurve, symbolforståelse samt Stanislavskijs bedste værktøj: den drivende omstændighed – største frygt og største drøm.