referencer

referencer

Lai Yde faciliterer levende og involverende. Lai engager ledere og medarbejdere i relevante dilemmaer og har i BEC bidraget til at igangsætte gode dialoger og øget fokus på den gode kommunikation.

 

Inger Maaløe

Chefkonsulent, HR-afdelingen, BEC

Lai har en fremragende evne til at komble sine skuespilværktøjer til den enkelte leders hverdag som “peoplemanager”. Enkle metodikker med stor effekt. De giver lederne de redskaber som er uvurderlige i forhold til at tackle vanskelige samtaler, stress, karriereudvikling mv.

Lene Linde

Head of Competence Development, Rambøll Danmark A/S

Vi valgte Lai, fordi han er den mest professionelle og erfarne konsulent som arbejder med rollespil og svære situationer og fordi hans 6 skuespil-værktøjer er let tilgængelige og komplementerer vore øvrige ledelsesværktøjer fantastisk.

Peter Harwith

CEO, Ergolet

Vil sige dig mange tak for en rigtig god oplevelse og en masse tanker og inspiration ved retsmæglermødet i tirsdags. Din personlighed, rollespillene og det du gav videre til os har siddet i mig på den mest positive måde siden!

Jes Brems

Kst. Retsassessor, Retten i Svendborg

Vi har i Udenrigsministeriet flere gange haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Lai i forbindelse med vores ledelsesudviklingsforløb.

Det er lærerigt for den enkelte leder at gennemføre en ”vanskelig” samtale overfor en smadderdygtig skuespiller, for siden at analysere sine egne udviklingspunkter og styrker i dialog med Lai og de øvrige kursusdeltagere. Det er fascinerende at opleve, hvordan skuespillerværktøjerne etablerer nogle helt andre opmærksomheder i en kursusgruppe. Deltagerne kommer til at svede – på den gode måde – og Lai drager meget fint omsorg for dem undervejs i processen.

Jesper Schwarz & Gry Gronenberg

Ledelsesudviklingskonsulenter, Udenrigsministeriet

Lai Yde har i en flerårig periode været en fremragende coach for Symphogen’s ledere hvilket har resulteret i at virksomhedens medarbejdersamtaler er blevet håndteret professionelt; lederne har gennem anskuelighedsundervisning forstået hvordan små ændringer i kropssproget og brug af skuespilværktøjer kan ændre en stemning for en samtale markant. I september 2011 påtog Lai Yde sig at sammensætte hele virksomhedens off-site virksomhedsseminar med særdeles gode resultater og tilbagemeldinger til følge; Lai formår at håndtere processer på såvel det fysiske som det mentale plan – en blanding som er inspirerende og energigivende.

Kirsten Drejer

Ph.D.
 Chief Executive Officer, Symphogen

Lai Yde og hans skuespillere er sandmestre i at anvende skuespilværktøjerne i rollespil, der er realistiske, lærerige og samtidigt morsomme. Konceptet har den åbenlyse fordel, at selv alvorlige emner som krisehåndtering, diversitet og de svære samtaler sættes ind i en ramme, hvor alle deltagere bidrager på en positiv og erfaringsbaseret måde – og hvor alle får noget med hjem.

Carsten Vejre

CEO/Adm. direktør, Banff People ApS

Ambassadens personaleseminar i november 2012 var en stor succes. Det var organiseret af Human Direction under ledelse af Lai Yde og havde fokus på kommunikation. Det er et tema, der har været drøftet før, men ikke på denne måde. Metoden med, at to professionelle skuespillere agerer i interaktion med særligt udvalgte ”amatørskuespillere” blandt ambassadens medarbejdere viste sig særdeles egnet til at stimulere til en ny debat om sammenhængen mellem kommunikation og ledelse og med medarbejdertilfredshed. Dermed lykkedes det også at skabe en langt større deltagelse fra medarbejderne end ved tidligere personaleseminarer. Tilmed på en måde, så det ligefrem blev sjovt at deltage i et personaleseminar og ikke blot en professionel pligt.

Tom Risdahl Jensen

Ambassadør, Den danske ambassade i Moskva

Kursus i kommunikation og gennemslagskraft

Kurset blev gennemført for driftsledelsen, der består af et medlem af direktionen, tre chefer og 3 afdelingsledere i en pædagogisk virksomhed med 500 medarbejdere i alt heraf ca. 70 tilknyttet driftsorganisationen. Langt den overvejende af organisationens øvrige ledere og medarbejdere har en pædagogisk uddannede der har ordet i sin magt.

På den baggrund blev der på kurset gennemgået forskellige virkemidler ved praktisk undervisning i et særdeles realistisk situation med Lai Yde og to dygtige skuespillere. Det var kursisternes ønske at blive trænet i at blive bedre til at kommunikere.

Lai og hans to skuespillere kunne i udstrakt grad ”fange” stemningen og meningen med de cases, som vi foreslog. Derfor blev oplevelsen utrolig realistisk og nærværende og vi fik mulighed for at gennemspille virkelige scenarier i et ”sandkasse-miljø” med flere forskellige tilgange. På den måde lærte vi hvordan vi kunne tackle problemer på forskellige måder og hvad effekten på modtageren ville være, hvis vi ændrede vores handlemønster.

Skuespillerne havde en stor indlevelsesevne og formåede at skabe situationer, som var så virkelighedstro at man glemte at det var ”teater” og derfor levede sig fuldstændig ind i situationen. Dette gjorde at træningen blev meget virkelighedsnær og autentisk. Det bliver derfor både en lærerig oplevelse at øve sig på kommende situationer, men også en lærerig oplevelse omkring hvordan man selv reagerer og hvordan man håndterer reaktionen.

Hvis man har behov for at øve sig på at klare den svære samtale, håndtere en konflikt, tackle besværlige personer og lignende, er konceptet utroligt kraftfuldt og kan varmt anbefales.

Jens Olsen

Konomidirektør, Roskilde tekniske skole

Jeg har samarbejdet med Lai Yde på forskellige projekter igennem de sidste 3 år. Lai har været hyret ind til både konsulent opgaver men også faciliteringsopgaver. I de sidste 2 år har Lai og hans skuespillere kørt rollespil med vore ledere omkring de svære samtaler – en læring som absolut ingen af vore ledere efterfølgende ville have været foruden. Introduktionen til skuespiller-værktøjerne har være helt genial og gennem rollespil er nytteværdien af disse værktøjer i høj grad kommet til sin rette/frem. Ideen om at koble skuespilsværtøjer og rollespil sammen med ledelse i erhvevslivet har været en eye-opener for os og en idé som vore ledere meget hurtigt har taget til sig.

Lai’s mangeårige erfaring inden for skuespil-kunsten gør ham til en meget stærk, professionel og dygtig sparringspartner. Han har et drive og en gejst som er utrolig smittende og som gør at han ret hurtig vinder selv de kritiske medarbejderes tillid og accept.

Lisbet Løschenkohl

HR-chef, Symphogen

Forstandere og socialpædagogiske konsulenter på handicap- og psykiatriområdet i Gentofte kommune har i forbindelse med en udviklingskonference om bl.a. servicetjek, brugt skuespiller Lai Yde som oplægsholder, herunder også to professionelle skuespiller som en del af oplægget, hvor deltagerne og de to skuespillere omsatte en række konkrete ledelsesmæssige udfordringer i korte situationsspil.

At bruge professionelle skuespillere som medaktører er til forskel for traditionelle rollespil – hvor en leder f.eks. ”spiller” en samarbejdspartner – er fundamentalt og positivt anderledes. Skuespillerne fremstod så tæt på virkelighedens aktører, at situationsspillende gav mening og illustrerede virkelighedens udfordringer. Lederne blokerede ikke som mange gør når der er rollespil på programmet – da skuespillerne fremstod som dagligdagens aktører og dermed blev situationsspillende brugbare og gav læring og ny inspiration til egen rolle og funktion. Og så var der også plads til humor, hvilket fremmede processen og samtidig skabte en let stemning, uden at gå på kompromis med de til tider ganske alvorlige situationer man agerer i som leder.

Kelvin Nielsen

Virksomhedsleder, Job & Aktivitetscenteret i Gentofte kommune

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi laver skræddersyede tilbud, som passer til den enkelte virksomheds ønsker og behov.

HumanDirection v. Lai Yde
Jægersborggade 49,
2200 København N

CVR: 31672848
Mobil: 26 74 44 73
E-mail: lai@humandirection.dk

SKRIV TIL OS