Anerkendende feedback

[et_pb_dmb_breadcrumbs admin_label=”HD brødkrummer” _builder_version=”3.0.86″ use_home_icon=”off” use_home_text=”on” body_text_color=”#000000″ body_text_align=”left” separator_text_align=”left” separator_text_color=”rgba(0,0,0,0.99)” home_text=”Forside” custom_margin=”0px|0px|0px|0px” custom_padding=”0px|0px|0px|0px” custom_css_breadcrumb_list=”margin-left: -15px; ” custom_css_main_element=”margin-top: -20px; ” /]

mål

Fremtidens ledere må være fremsynede og proaktive i deres ledelsesform, især når det drejer sig om positive fortegn. Det er ikke nok kun at gribe ind i krisesituationer og agere brandslukker. Evnen til at give anerkendende feedback skal trænes. Det er et vigtigt element for at udvikle og motivere sine medarbejdere i et kontinuerligt og positivt flow. Den anerkendende feedback har sin styrke i oprigtigheden.

Dagens ledere må øve sig i at forstå og kunne nå ind til sine medarbejdere anerkende og motivere dem, så der kommer mest mulig flow, arbejdsglæde og effektivitet. En leder må træne sin sociale evner, så hun både kan få individet og gruppen til at fungere optimalt. Hun skal kende sig selv og sine virkemidler, både styrker og svagheder, for at øge sin personlige og sociale gennemslagkræft.

metode

Siden 2002 har Lai Yde målrettet De Seks Skuespillerværktøjer, som en metode til nyskabende lederudvikling. Lederen får mulighed for at gå på gulvet og øve sig på “den anerkendende feedback” sammen med en professionel skuespiller i rollen som hans medarbejder. Der tages altid udgangspunkt i aktuelle cases fra lederens egen virkelighed.

I skuespillerfaget har man altid øvet sig. Ikke bare for at lære sine replikker udenad, men for at styrke samspillet og nærværet på scenen. En af teknikkerne hertil er at arbejde bevidst med De Seks Skuespillerværktøjer:

 • Grundfølelse 
 • Tempo/rytme/kraft
 • Rum
 • Status
 • Opnå/undgå
 • Undertekst

De samme værktøjer kan hjælpe os til at styrke samarbejdet og nærværet i vores arbejdsliv. Prøvesalen med rollespil og cases fra deltagernes egen virkelighed er en af de mest effektive udviklingsplatforme der findes. Med prøvesalen, dygtige skuespillere og skuespillerværktøjerne sætter vi krop, stemme, følelser, retning og Autencitet på alle de abstrakte ledelsesteorier!

De professionelle skuespillere og de virkelighedsnære cases medvirker til at der altid skabes et trygt rum, hvor man kan få lov at øve sig samtidig med det altid føres masser er af vid, bid og humor.

udbytte

 • Nye værktøjer, der øger din sociale og emotionelle intelligens.
 • Forstå og tale de fem anerkende sprog
 • Større ordforråd af positive verber
 • Administrere de mest typiske negative adfærdsmønstre
 • Håndtere de konfliktsituationer, der naturligt vil opstå mellem dig og dine medarbejdere bedst muligt.
 • Skærpe din iagttagelsesevne
 • Forbedre din formuleringsevne om interpersonelle relationer
 • Øve og udvikle visualiseringsteknikker