Det kreative rum

mål

Målet med “Det kreative rum” er:

 • At forstå de dybereliggende mekanismer i kreativitet og innovation
 • At åbne for det legende og undersøgende
 • At booste den sunde nysgerrighed hos den enkelte deltager
 • At bygge det magiske “HVIS NU:::” ind i hverdagen
 • At lærer vores egen personlige kreativitet at kende

 

metode

Fremgangsmåden afhænger altid af emnet og i samarbejde med HR og lederne bygger vi en dag hvor disse teknikker kan indgå:

 • Walt Disneys tre borde – plus et ekstra
 • Stephen Coveys fire indflydelsessfærer
 • Constantin Stanislavskij’s magiske “HVIS NU”
 • Improvisation på gulvet
 • Yellow Pads brainstorming
 • Teamroller fra Belbin model

 

udbytte

Udbyttet af “Det kreative rum” er:

 • Større kreativitet og det innovative forløb
 • Større viden om den individuelle kreativitet
 • Indsigt i hvilke rolle man naturligt vælger i processen
 • Udvikling af et specifikt område, produkt eller forløb